Добре дошли в LED-krushki!

Количка

0 item 0,00 лв.

My Cart -

0 item

(+359) 885 542 039

contact@led-krushki.eu

Категории

Права и условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
1. Настоящият документ съдържа общи условия, съгласно които фирма "Би Фърст" ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин LED-krushki.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона КУПИ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на LED-krushki.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на LED-krushki.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на LED-krushki.eu.
 
4. След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
 
5.  Потребителят/клиентът има право на отказ от договора. Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба.
 
  • 5а Изтеглете формуляр за упражняване правото си на отказ - кликнете тук. Попълнете този формуляр и го изпратете заедно с върната стока.
  • 5б LED-krushki. euвъзстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора
  • 5б LED-krushki е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
 
6. LED-krushki.eu си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица LED-krushki.eu уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на LED-krushki.eu, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка. 
 
7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят/клиентът носи отговорност за повреждане/загубване на стоката след доставката. LED-krushki.eu не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на LED-krushki.eu. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, LED-krushki.eu не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от LED-krushki.eu са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката LED-krushki.eu не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, LED-krushki.eu се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

. РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ДОСТАВКАТА, когато закупената стока не отговаря на предмета на договора за продажба.Несъответствието може да се изразява в:
     8в.1. Изпращане на стока, различна от поръчаната;
     8в.2. Установяване на липса на части от поръчката;
     8в.3. Видими производствени дефекти;
     8в.4. Повреда при транспортиране.
8.г. Рекламацията се предявява пред куриера при прегледа на стоката. Клиентът по свой избор може:
     8г.1. Да откаже напълно доставката, без да дължи заплащане, при което поръчката се счита за анулирана;
     8г.2. Да позволи на търговеца да коригира грешката чрез повторна доставка и да заплати дължимата сума след като се увери, че основанията за рекламация са отпаднали.
8.д. Клиентът е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме праткатаСлед като куриерът предаде пратката на клиента, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране.Рекламация срещу изпращане на стока, различна от поръчаната или срещу видим производствен дефект може да се предяви в срок 15 календарни дни след приемане на доставката.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

LED-krushki.eu предлага гаранционен документ, на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. Ако няма осигурен гаранционен документ от производителя, фактурата от продажбата го замества.


IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса нма купувача. Купувачът обаче вижда цената за транспорт ясно преди да се съгласи или откаже от поръчка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на LED-krushki.eu

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява LED-krushki.eu за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на LED-krushki.eu.
 
14. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

15. Всеки потребител, независимо дали е клиент на LED-krushki.eu се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от LED-krushki.eu услуги;
 
• да уведомява незабавно LED-krushki.eu за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 
• да не извършва злоумишлени действия;
 
• да обезщети LED-krushki.eu и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 

16. Всеки потребител, независимо дали е клиент на LED-krushki.eu, има законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Повече информация може да откриете тук:
 
 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА LED-krushki.eu 

17. LED-krushki.eu няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
 
18. LED-krushki.eu има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на LED-krushki.eu
 
19. LED-krushki.eu има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на LED-krushki.eu да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. LED-krushki.eu не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез LED-krushki.eu.
 
19а. LED-krushki.eu след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
 
20. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на LED-krushki.eu във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за LED-krushki.eu . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

21. LED-krushki.eu има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от LED-krushki.eu , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: contact@led-krushki.eu. LED-krushki.eu събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които LED-krushki.eu ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

22. LED-krushki.eu не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които LED-krushki.eu не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на LED-krushki.eu.

23. LED-krushki.eu има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Политика за поверителност и защита на личните данни
Настоящият документ установява правилата, които „Би Фърст“ ООД, ЕИК 202009719, прилага спрямо ползвателите на сайта https://www.led-krushki.eu


Какво регламентира настоящия документ
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Какво са лични данни?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Събиране и използване на лични данни

Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата “Политика за поверителност и защита на личните данни” и всички приложими законови разпоредби, „Би Фърст“ ООД и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме?
Когато регистрирате профил, купувате продукт, можем да събираме различни видове информация: име, пощенски адрес, телефонен номер, и-мейл адрес, предпочитан начин на комуникация и др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
„Би Фърст“ ООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
В нашия сайт вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които вие отправяте вашите запитвания или въпроси и препоръки към нас. За да отговорим на вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от вашето изрично съгласие за изпращане на вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на вашите съобщения, ви молим да се съгласите с изпращането.

Как използваме личните данни?
Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

„Би Фърст“ ООД взима предпазни мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Уебсайтът https://www.led-krushki.eu ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт, както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Съхранение/задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта профил.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в профила си.
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до contact@led-krushki.eu. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Актуалност на настоящия документ
Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Би Фърст“ ООД, на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Информация за бисквитките

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Какво представляват биксвитките?

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас.

За какво се използват бисквитките за на този уебсайт?

Бисквитките са съществена част от това как работи нашия уебсайт. Основната цел на нашите бисквитки е да се подобри сърфирането ви. Така например, те се използват, за да се запаметят вашите предпочитания (език, държава и т.н.), докато сърфирате, както и за бъдещи посещения.
Събраната от бисквитките информация също така ни дава възможност за подобряване на сайта чрез оценяване на числа и модели на употреба, пригодността на интернет страницата към индивидуалните интереси на потребителите, по-бързо търсене и т.н.

Как мога да избегна използването на бисквитки на този уебсайт?

Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на тази страница първо трябва да забраните използването на бисквитки в браузъра си, след което да изтриете свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра.
Можете да използвате тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки по всяко време.

Как мога да забраня и да предотвратя използването на бисквитки?

Можете да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този уебсайт по всяко време чрез промяна на конфигурацията на вашия браузър, като следвате посочените по-долу стъпки. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в "Предпочитания" или менюто "Инструменти". За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто "Помощ" в самия браузър.


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от LED-krushki.eu , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. LED-krushki.eu се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то LED-krushki.eu има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в LED-krushki.eu на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина LED-krushki.eu е собственост на "Би Фърст" ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на LED-krushki.eu, съобразно българското законодателство.